Casalet tardes

01/12/2021

Canvis de preus a partir de 1-12-2021

ATENCIÓ!!!!
 
A partir de 01/12/2021 aplicarem una nova tarifa al servei de casalet de tarda.
 
 
Alumnes fixes:
Els mesos de 20 € passen a 30 €
Els mesos de 30 € passen a 40 €
 
Alumnes eventuals:
Fracció mitja hora fins a les 17.00h: 2 €/dia
Hora complerta fins a les 17.30h: 4 €/dia