Comissió de Carnestoltes

La comissió de carnestoltes és una sola comissió però quan es hora de posar-nos a fer la feina grossa ens dividim en tres subgrups. Un grup es dedica a pensar i fer la carrossa, un segon grup es dedica a pensar i elaborar el vestuari i finalment el tercer grup es dedica a pensar i fer la coreografia.

El mes de setembre fem una primera reunió per decidir de que ens agradaria anar disfressats. A partir d’aquí comença la feina de construir la carrossa i la de confeccionar la disfressa i la coreografia. Val a dir que abans de les festes de nadal ja estem en ple procés de construcció de la carrossa i ja tenim elaborada la disfressa. És llavors quan ja posem dates per fer la inscripció per poder demanar el material necessari i posar data per fer el taller.

Els encarregats de construir la carrossa queden cada divendres al local de la carrosa i les encarregades de la disfressa i inscripcions … ens anem trobant dies més puntuals en funció de les tasques a realitzar.

I mentres les de la coreografia, ja posen fil a  l'agulla amb els moviments!!!

Si algú està interessat a participar-hi només cal que ens ho feu saber, tothom hi és molt benvingut.