Comissió de Casal

Aquesta comissió del casal s’encarrega de gestionar el monitoratge i les activitats de les tardes de la jornada intensiva del juny.