Comissió de Pati

Aquesta comissió va començar a funcionar el curs 2017-2018. Sorgeix arran de la demanda que va fer el claustre de professors i de la inquietud d’alguns pares amb ganes de dinamitzar una mica més el pati de l’escola dels nostres infants.

Mirem de fer una jornada de treball durant el curs. La jornada de treball es divideix en dues parts: una part està dedicada a la reparació i posada a punt del material ja existent i l’altre part es dedica a una nova acció.

Fins el moment hem construït: dues cuinetes, una cuineta de fusta, un circuit de rodes, dos dracs, dos murs musicals, un circuit de troncs, dues estructures per poder-hi fer cabanes amb rodes, una rotllana amb troncs. Cada any repintem els jocs de terra: xarranca, circuit de cotxes, laberints… entre d’altres.

Val a dir que el dia de la jornada de treball ens calen moltes mans ja que són treballs laboriosos. Ja anem pensant amb noves accions pel proper curs així doncs us animem a aportar idees, no cal dir que totes seran estudiades i valorades per la comissió.