Comissió de Via Pública

Aquesta comissió es l’enllaç amb l’Ajuntament, i l’objectiu, es cobrir i assegurar l’espai públic de davant de l’escola, tanmateix vetlla perquè el parc reuneixi les condicions perquè els nens puguin jugar, així com la seguretat, i altres inquietuds que poguessin sorgir sempre dins la coherència

Des d’aquí es va gestionar la demanda de les jardineres perquè els cotxes no s’aparquessin damunt la vorera i que es poses la font on hi ha la zona de jocs.