Consell de Coeducació i diversitat

Promogut per la Xarxa Feminista del Pla de l’Estany, a finals del curs passat es va crear un espai de conversa on es va decidir impulsar la creació de comissions de Coeducació i Diversitat a diferents AFAs, AMPAs i AMIPAs de la comarca. La intenció és treballar juntes la perspectiva feminista, tot preparant recursos, recomanacions i accions diverses. Des de la nostra AMPA hem decidit sumar-nos a aquesta proposta a través de tres fils conductors:
– Conscienciar a les famílies per interioritzar conductes que evitin les desigualtats i garanteixin les mateixes oportunitats entre nenes i nens.
– Organitzar accions (conferències, tallers, formacions) per a les famílies de l’escola, alumnes i professorat.
– Buscar la complicitat de l’equip docent amb els assumptes relacionats amb la coeducació i diversitat per tal de crear projectes comuns.