Acollida i casalet

FUNCIONAMENT SERVEI D’ACOLLIDA I CASALET TARDA (2023-2024)

  DE DILLUNS A DIVENDRES
ACOLLIDA MATÍ

 

(Alumnes de P3 – 6è)

Horari de 7:45h- 9:00h

-  Alumnes eventuals el preu és de 2€/dia

-  Alumnes fixes (cal inscripció prèvia)

Els mesos d’octubre, novembre, gener, febrer, març, abril i maig la quota mensual serà de 30€/mes

Els mesos de setembre, desembre i juny la quota mensual serà de 20€/mes

No es retornaran els diners en cas de no assistència per malaltia o altres motius.

 

Horari de 8:30h-9:00h

- 1€/ dia

 

CASALET DE TARDA

 

(Alumnes de P3 – 6è)

Horari de 16:30h- 17:30h

- Alumnes eventuals el preu és de 3€/dia la fracció de mitja hora. I de 5€/dia la fracció d'hora complerta.

- Alumnes fixes (cal inscripció prèvia)

Els mesos d’octubre, novembre, gener, febrer, març, abril i maig la quota mensual serà de 45€/mes

Els mesos de setembre, desembre i juny la quota mensual serà de 35€/mes

No es retornaran els diners en cas de no assistència per malaltia o altres motius.

 

  • El pagament d’aquestes activitats dels alumnes eventuals es farà en efectiu el mateix dia i directament a les monitores.
  • El pagament d’aquestes activitats dels alumnes fixes amb l’inscripció prèvia es passarà rebut bancari.
  • El servei de casalet de tarda només es portarà a terme si s’arriba a un mínim de mitjana de 5 nens/es cada dia. A finals d’octubre l’AMPA revisarà el servei i si no s’arriba a aquest mínim es reserva el dret d’anul·lar el servei.

IMPORTANT: La tarifa de 20€ o 30€ /mes només s'hi podran adherir les famílies que hagin pagat la quota d'Ampa. La resta de famílies hauran de pagar la tarifa eventual.

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari