Descripció activitats extraescolars

Curs 2023-2024

ROBÒTICA (Espai_TIC)

 • INICIACIÓ A LA ROBÒTICA (1r, 2n, 3r) - ROBÒTICA EDUCATIVA I CREACIÓ DE VIDEOJOCS (4t, 5è i 6è):

  A través de diversos projectes, podran iniciar-se i endinsar-se en diverses disciplines i competències digitals de forma significativa. Tot divertint-se i despertant la seva creativitat, com el pensament computacional, per a innovar i animar-los a continuar investigant a aprendre aquest món tecnològic. 

  Mitjançant la col·laboració i la participació amb els seus companys i companyes per a la resolució creativa dels problemes.

  A través de la construcció i la programació, viuran infinites oportunitats d’exploració, solució i aprenentatge.

  Treballarem en grups reduïts, intercanviant els rols dels participants en les activitats, per a dinamitzar les sessions. També, treballarem a nivell autònom per aprendre la programació a través de reptes i assoliments, com podria ser la creació d’un videojoc a través de blocs, com l’Scratch, o l’aproximació a un món totalment obert en 3D com el Kodu. També utilitzarem material de robòtica com Vex Robotics, o Vex Go.

TEATRE (David Estany)

 • Tècniques d’interpretació, jocs, mímica, petites representacions fent improvisació, saber interpretar diferents personatges, preparació d’una representació teatral que es durà a terme a final de curs al Teatre Municipal, a condició que les normatives COVID del moment ho permetin.

ANGLÈS (John&John)

 • L’anglès extraescolar s’ha convertit des de fa un temps en una activitat gairebé obligatòria, doncs el domini d’aquest idioma és imprescindible en el món on vivim i un contacte amb ell des de ben petits facilita enormement el seu  aprenentatge. John&John afavoreix l’aprenentatge de l’anglès d’una forma natural i dinàmica. L.ensenyament  es fa mitjançant diferents mètodes didàctics aplicant l.il.lusionisme i la realitat virtual.

DIBUIX (Paco Daranas)

 • Aquest activitat està adreçada a tots els nens i nenes que tinguin ganes de saber dibuixar més. El dibuix segueix essent, juntament amb l’escriptura, un dels llenguatges bàsics per expressar-se. El material està inclòs.

ESCRITURA DIGITAL (Espai_TIC) - NOVETAT

 • A través del programa Kluppy, es connectaran al web, amb el seu propi perfil d’usuari, i podran treballar des del núvol. Una nova metodologia d’aprendre la clàssica mecanografia, on avançaran en un entorn totalment gamificat, mentre van aprenent i evolucionant. Kluppy s’adapta i s’ajusta segons el nivell de cada usuari, per tant, l’alumne sempre podrà avançar, i repassar els nivells.
  Adaptat als tres idiomes, català, castellà i anglès, en un sol clic podran canviar l’idioma!
  El teclat extern ha de ser amb cable i a través d’USB, poden portar el que tinguin a casa tapant les tecles amb gomets, i si no, oferim la possibilitat d’adquirir el material, el pagament es fa en el moment de l’inscripció. Recordar que cada alumne es farà totalment responsable del seu teclat, tant de l’estat com la conservació per al seu ús i pràctica.
  En el preu s’inclou la llicència del programa, que estarà vigent les 24 hores del dia durant els set dies de la setmana, des del primer dia fins a l’últim de l’activitat extraescolar..

JUDO (Triops) - NOVETAT

 • Esport olímpic amb clars beneficis en etapes inicials de la infància, es desenvolupa mitjançant jocs i activitats per aportar diversió a les sessions d'entrenament. Treballem valors com el respecte, el coratge i el companyerisme i ajuda als demés.

MÚSICA (L’escola l’estació de la música) - NOVETAT

 • SENSIBILITZACIÓ MUSICAL (I3, I4, I5)
  Aquesta activitat pretén que els infants s'iniciïn a la música d'una manera lúdica i vivencial, que aprenguin la música com un llenguatge de comunicació i expressió natural, a través de la veu, el moviment, el contacte amb els instruments d’Orff i amb material sonor divers (Caixa xinesa, triangle, claus, pandero, carilló, etc). En aquesta etapa el treball és molt sensorial. Els nens utilitzaran grafies no convencionals per descriure i plasmar els continguts del llenguatge musical, però alhora acabaran coneixent la grafia convencional de les partitures. Treballem didàctiques de música y moviment a través de temàtiques i personatges. Són propostes pensades per a treballar una història a l’aula a través de la música, la cançó, el joc simbòlic i el moviment. També treballarem a través d'activitats per educar l'oïda i el ritme en els infants, per despertar l'atenció, per fomentar la concentració i el treball individual i col·lectiu i desenvolupar la creativitat. Farem servir el joc com a mètode d’aprenentatge, fent que l’infant treballi tots els sentits i les àrees de desenvolupament: motor, social, cognitiu i afectiu. Els continguts musicals es van introduint de manera gradual, respectant el ritme maduratiu dels nens i nenes.
 • LLENGUATGE MUSICAL / CANT CORAL I MOVIMENT (1r, 2n, 3r)
  En aquesta etapa, a on els alumnes ja han assolit la lectoescriptura, aprofitem aquesta evolució cognitiva per plasmar figures i treballar el llenguatge musical en tots els seus aspectes; ritme, educació de l’oïda, lectura, audició, conèixer, identificar i reproduir els diferents paràmetres del so, conèixer estils musicals, gèneres, compositors i instruments musicals diversos, gaudir amb el cant i la interpretació instrumental, jocs i aprenentatge musical amb la pràctica de diversos instruments musicals, etc. El cant coral és una manera natural dels nens i nenes per entrar en contacte amb la música a través de la seva pròpia veu i amb la participació de tots. El fet de crear un grup de cant coral aporta molts beneficis més enllà del propi aprenentatge, es crea un vincle afectiu que fomenta la socialització i motivació dels nens i nenes. El treball coral permet: prendre consciència de la importància de l’aparell fonador i contribuir a l’aprenentatge del llenguatge musical. Es treballen moltes cançons procedents de grans musicals, traduïdes al català i incorporant a més a més de l’ensenyament del llenguatge musical, moviment, cant i ball. Aquesta mescla provoca una motivació molt gran en l’alumnat i facilita els mecanismes d’aprenentatge.
 • INICIACIÓ A LA GUITARRA (4t, 5è, 6è)
  Tocar un instrument desenvolupa la creativitat, la sensibilitat i la intel·ligència. Aquesta activitat intenta apropar l'alumne a un coneixement bàsic de l'instrument així com a la interpretació musical com a mitjà de comunicació social, a més de l'assimilació de les primeres nocions del llenguatge musical i l'adquisició d'una bona tècnica base per aprendre tècniques, acords. Ens endinsarem al món de les melodies a partir de cançons clàssiques, populars i modernes tot treballant l’oïda, la intuïció musical i el ritme per gaudir d’aquest fantàstic instrument.
  Coneixerem diferents artistes del món de la música i ens ho passarem bé mentre ens convertim en grans músics!

BALLA I RITME (Consell Esportiu Pla de l’Estany)

 • Infantil Grup d'iniciació (P3, P4 i P5) Introducció al ball i la dansa per mitjà de coneixement del seu propi cos per desenvolupar la seva motricitat gruixuda, l’expressió corporal i emocional. Sensibilització a través del joc i la música on es treballen aspectes de coordinació coneixent cançons i ritmes. Dins la programació es barregen jocs tradicionals musicals, creatius i activitats de psicomotricitat. Les sessions s’adapten a cada grup d’edat i habilitats..
 • Primària Grup d’experimentació (1r, 2n i 3r) Experimentació del ball i la dansa, coneixement del seu propi cos per desenvolupar la seva expressió corporal i emocional. Sensibilització a través del joc i la música on es treballen aspectes de coordinació fent coreografies i ritmes. Dins la programació hi ha jocs de cohesió de grup, dansa i expressió corporal, activitats rítmiques i coreografies de diferents estils de ball. Les sessions i els moviments s’adapten a cada grup d’edat i les seves habilitats.
 • Primària Grup d’assoliment (4t, 5è i 6è) Assoliment del concepte del ball i la dansa, del control de l’expressió corporal i emocional, del coneixement del seu propi cos i creativitat per desenvolupar moviments i coreografies més complexes. Sensibilització a través del cos i la música on se seguiran treballant aspectes de coordinació i ritmes. Dins la programació hi ha jocs de cohesió de grup, dansa i expressió corporal, activitats rítmiques i coreografies de diferents estils de ball. Les sessions i els moviments s’adapten a cada grup d’edat i les seves habilitats..

MULTIESPORT (Consell Esportiu Pla de l’Estany)

 • Infantil Grup d'iniciació (P3, P4 i P5) Es realitza un treball de psicomotricitat acompanyant al desenvolupament motriu i coordinació de l’infant, utilitzant com a mitjà el treball de les capacitats perceptivo-motrius (coordinació, equilibri, relació espai-temps) i habilitats motrius bàsiques (desplaçaments, coordinatives ull-ma, peu cap, etc).
 • Primària Grup d’experimentació (1r, 2n i 3r) S’ofereix un ampli ventall d’activitats físiques, entre ells, diferents esports per tal que els nens/es tingui coneixement i criteri per escollir posteriorment si ho desitgen, l’esport que més els hi agradi. El joc serà l’eina de treball per arribar a aquests coneixements, valorant la participació per sobre els resultats i sense entrar en aspectes molt tècnics.
 • Primària Grup d’assoliment (4t, 5è i 6è) En aquest cas la programació està agrupada per diferents sessions d’un esport determinat, on cada una de les sessions té objectius i continguts més específics de l’esport en qüestió. Es treballaran tan els aspectes tècnics com tàctics de cada un dels esports, per tal d'aprofundir en la complexitat de cada un d'ells.

ESCACS (Consell Esportiu Pla de l’Estany)

 • Primària (1r a 6è) Introducció al món dels escacs, com a eina d’aprenentatge transversal, interdisciplinari i molt integradora que permet vehicular aprenentatges dels diferents àmbits curriculars, reforçar valors, hàbits... d’una forma lúdica i activa.
  La programació parteix d’un nivell d’iniciació en la tècnica i estratègies dels escacs, segueix en l’aprofundiment d’aquestes tècniques i finalitza amb la consolidació de tots els aspectes adquirits durant l’any i la seva aplicació al tauler.
  Durant el curs es realitzarà una trobada d’escacs comarcal per donar valor de tot allò treballat durant les sessions i poder-ho aplicar dins una jornada organitzada per tots els escaquistes de la comarca.