Descripció activitats extraescolars

Curs 2022-2023

ROBÒTICA (Espai_TIC)

 • Primària INICIACIÓ A LA ROBÒTICA (1r, 2n, 3r) - ROBÒTICA EDUCATIVA I CREACIÓ DE VIDEOJOCS (4t, 5è i 6è):

  A través de diversos projectes, podran iniciar-se i endinsar-se en diverses disciplines i competències digitals de forma significativa. Tot divertint-se i despertant la seva creativitat, com el pensament computacional, per a innovar i animar-los a continuar investigant a aprendre aquest món tecnològic. 

  Mitjançant la col·laboració i la participació amb els seus companys i companyes per a la resolució creativa dels problemes.

  A través de la construcció i la programació, viuran infinites oportunitats d’exploració, solució i aprenentatge.

  Treballarem en grups reduïts, intercanviant els rols dels participants en les activitats, per a dinamitzar les sessions. També, treballarem a nivell autònom per aprendre la programació a través de reptes i assoliments, com podria ser la creació d’un videojoc a través de blocs, com l’Scratch, o l’aproximació a un món totalment obert en 3D com el Kodu. També utilitzarem material de robòtica com Vex Robotics, o Vex Go.

TEATRE (David Estany)

 • Tècniques d’interpretació, jocs, mímica, petites representacions fent improvisació, saber interpretar diferents personatges, preparació d’una representació teatral que es durà a terme a final de curs al Teatre Municipal, a condició que les normatives COVID del moment ho permetin.

ANGLÈS (John&John)

 • L’anglès extraescolar s’ha convertit des de fa un temps en una activitat gairebé obligatòria, doncs el domini d’aquest idioma és imprescindible en el món on vivim i un contacte amb ell des de ben petits facilita enormement el seu  aprenentatge. John&John afavoreix l’aprenentatge de l’anglès d’una forma natural i dinàmica. L.ensenyament  es fa mitjançant diferents mètodes didàctics aplicant l.il.lusionisme i la realitat virtual.

DIBUIX (Paco Daranas)

 • Aquest activitat està adreçada a tots els nens i nenes que tinguin ganes de saber dibuixar més. El dibuix segueix essent, juntament amb l’escriptura, un dels llenguatges bàsics per expressar-se. El material està inclòs.

CIRC (Associació cultural Un Salt al Circ)

 • Durant l’extraescolar els nens i nenes faran un tastet de les diferents tècniques circenses:  jocs malabars amb les carioques, boles, anelles i mocadors;  equilibris sobre objectes amb les xanques, roda bola, slike-line, monocicle i la bola d’equilibris. També es practicaran acrobàcies simples a terra i equilibris acrobàtics amb parelles i grups. Compartirem un espai agradable des d’on desenvolupar-se i adquirir valors personals i socials; potenciant aspectes com la participació, l’autonomia, la solidaritat, l’esforç i el suport mutu.

MECANOGRAFIA (Meca Centre Sistemes Informàtics)

 • Activitat on aprendran a utilitzar i assolir un bon coneixement del teclat de l’ordinador. Aprenentatge del teclat amb els deu dits, sense mirar i amb adquisició de velocitat.

BALLA I RITME (Consell Esportiu Pla de l’Estany)

 • Infantil Grup d'iniciació (P3, P4 i P5) Introducció al ball i la dansa per mitjà de coneixement del seu propi cos per desenvolupar la seva motricitat gruixuda, l’expressió corporal i emocional. Sensibilització a través del joc i la música on es treballen aspectes de coordinació coneixent cançons i ritmes. Dins la programació es barregen jocs tradicionals musicals, creatius i activitats de psicomotricitat. Les sessions s’adapten a cada grup d’edat i habilitats..
 • Primària Grup d’experimentació (1r, 2n i 3r) Experimentació del ball i la dansa, coneixement del seu propi cos per desenvolupar la seva expressió corporal i emocional. Sensibilització a través del joc i la música on es treballen aspectes de coordinació fent coreografies i ritmes. Dins la programació hi ha jocs de cohesió de grup, dansa i expressió corporal, activitats rítmiques i coreografies de diferents estils de ball. Les sessions i els moviments s’adapten a cada grup d’edat i les seves habilitats.
 • Primària Grup d’assoliment (4t, 5è i 6è) Assoliment del concepte del ball i la dansa, del control de l’expressió corporal i emocional, del coneixement del seu propi cos i creativitat per desenvolupar moviments i coreografies més complexes. Sensibilització a través del cos i la música on se seguiran treballant aspectes de coordinació i ritmes. Dins la programació hi ha jocs de cohesió de grup, dansa i expressió corporal, activitats rítmiques i coreografies de diferents estils de ball. Les sessions i els moviments s’adapten a cada grup d’edat i les seves habilitats..

MULTIESPORT (Consell Esportiu Pla de l’Estany)

 • Infantil Grup d'iniciació (P3, P4 i P5) Es realitza un treball de psicomotricitat acompanyant al desenvolupament motriu i coordinació de l’infant, utilitzant com a mitjà el treball de les capacitats perceptivo-motrius (coordinació, equilibri, relació espai-temps) i habilitats motrius bàsiques (desplaçaments, coordinatives ull-ma, peu cap, etc).
 • Primària Grup d’experimentació (1r, 2n i 3r) S’ofereix un ampli ventall d’activitats físiques, entre ells, diferents esports per tal que els nens/es tingui coneixement i criteri per escollir posteriorment si ho desitgen, l’esport que més els hi agradi. El joc serà l’eina de treball per arribar a aquests coneixements, valorant la participació per sobre els resultats i sense entrar en aspectes molt tècnics.
 • Primària Grup d’assoliment (4t, 5è i 6è) En aquest cas la programació està agrupada per diferents sessions d’un esport determinat, on cada una de les sessions té objectius i continguts més específics de l’esport en qüestió. Es treballaran tan els aspectes tècnics com tàctics de cada un dels esports, per tal d'aprofundir en la complexitat de cada un d'ells.

ESCACS (Consell Esportiu Pla de l’Estany)

 • Primària (1r a 6è) Introducció al món dels escacs, com a eina d’aprenentatge transversal, interdisciplinari i molt integradora que permet vehicular aprenentatges dels diferents àmbits curriculars, reforçar valors, hàbits... d’una forma lúdica i activa.
  La programació parteix d’un nivell d’iniciació en la tècnica i estratègies dels escacs, segueix en l’aprofundiment d’aquestes tècniques i finalitza amb la consolidació de tots els aspectes adquirits durant l’any i la seva aplicació al tauler.
  Durant el curs es realitzarà una trobada d’escacs comarcal per donar valor de tot allò treballat durant les sessions i poder-ho aplicar dins una jornada organitzada per tots els escaquistes de la comarca.