Horaris activitats extraescolars

HORARI ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (2021-2022)

PERÍODE D’INSCRIPCIONS DE L’1 AL 15 DE SETEMBRE

 • Per poder-se inscriure a les extraescolars gestionades per l’Ampa cal tenir pagada la quota de l’Ampa del curs 21/22. Es podia fer durant la compra de llibres o a: https://www.ampapladelametller.cat/ca/inscripcions-ampa/fer-se-soci/ 
 • Les extraescolars començaran l’1 d’octubre de 2021 i finalitzaran el 31 de maig del 2022.
 • En cas de baixa no es retornaran els diners.
 • Les activitats extraescolars estan sotmeses a un mínim i a un màxim d’alumnes per poder garantir les normatives COVID. Es prioritzarà:
  • 1er lloc, ordre respostes de l’enquesta de juny.
  • 2on lloc, ordre d’inscripció del setembre.
 • Les inscripcions es faran via web a: (https://www.ampapladelametller.cat/ca/) a partir de dia 1 de setembre fins al dia 15 de setembre. (El Consell Esportiu gestiona internament les seves inscripcions, us arribarà la informació concreta d’aquestes activitats)
 • El pagament del 1r quatrimestre es farà amb targeta bancària via web (https://www.ampapladelametller.cat/ca/) el mateix dia de la inscripció, sense el pagament, la inscripció no serà considerada vàlida.
 • El pagament del 2n quatrimestre es farà per pagament bancari. (Omplir carta SEPA, carta LOPD i adjuntar en el formulari web)
 • Totes les extraescolars es faran seguint les normatives COVID adaptades a cada moment.
  En cas de crear nous grups per respectar les normatives COVID, l’Ampa es reserva el dret de modificar preu i/o horari, previ avís a les famílies.
 • Per temes Covid totes les criatures que facin una activitat extraescolar s’hauran de quedar a dinar a l’escola.
 • Per qualsevol dubte o aclariment podeu contactar via mail a: extraescolars@ampapladelametller.cat