Normativa del servei de menjador

Benvinguts al menjador (2023/2024)

 • Aquí podeu descarregar la normativa pel menjador d'aquest curs 2023/2024 i també la informació del funcionament de la nova app COLECHEF

Normativa

 • Tots els/les alumnes mantindran l’ordre en el menjador i en els espais assignats. En cap moment són permesos els crits, baralles i corredisses.
 • Els nens/es s’hauran de col·locar a les taules en el lloc acordat amb els monitors/es i no els és permès circular lliurement pel menjador.
 • En cap cas els alumnes poden jugar o fer malbé el menjar.
 • Cal respectar el material i el mobiliari que s’utilitza.
 • En cas de necessitar alguna cosa, ho faran de manera ordenada i esperant en calma la presència dels monitors. En cap moment estan justificats els crits ni els moviment violents.
 • Quan un alumne/a acabi de dinar, ha d’esperar que el monitor/a l’autoritzi a aixecar-se per canviar d’activitat.
 • Durant les estones lliures els alumnes podran sortir a jugar al pati a la zona indicada pels monitors/es i sempre atenent les ordres que aquests/es els donin.

Faltes

El servei de menjador diferencia 3 tipus de faltes:

Falta lleu:

 • No complir alguna de les normes generals del menjador.
 • Desobeir les indicacions que pugui determinar cada monitor/a al seu grup en funció de la normativa.

Falta greu:

 • Tenir una actitud de falta de respecte amb els monitors/es o companys/es.
 • Alterar l’ordre i la convivència del grup en qualsevol activitat.
 • Deteriorar de manera deliberada el material utilitzat en el menjador.
 • Qualsevol falta lleu reincident.

Falta molt greu:

 • Actuar o incitar a actuacions perjudicials per a la salut.
 • La sortida del recinte escolar sense l’autorització corresponent.
 • Agressió física o amenaces contra els monitors/es o companys/es.
 • Destruir de forma greu i intencionada les dependències del centre, de material i objectes de membres de la comunitat educativa.

Sancions

 • 3  FALTES LLEUS són 1 FALTA GREU i es comunicarà mitjançant una nota a la família.
 • Quan un alumne/a tingui 2 FALTES GREUS  es trucarà a la família.
 • Si un alumne/a acumula 3 FALTES GREUS es quedarà sense poder utilitzar el servei de menjador durant 3 dies.
 • En el cas d’una FALTA MOLT GREU es pot arribar a perdre el dret a utilitzar el menjador de forma permanent.